Aktuality

Oznámení výsledků příjmacího řízení

Ředitelka Mateřské školy Strmilov v příjímacím řízení na školní rok 2020/21 rozhodla takto:

Všem žádostem, podaných v termínu do 16.5.2020, bylo vyhověno.

Všechny tyto děti jsou tedy zařazeny ke vzdělávání od 1.9.2020 

Hygienická pravidla platná pro otevření MŠ od 18.5.2020

Od 18.5.2020 budou platit v MŠ Strmilov do odvolání tato pravidla: 

  • ráno přivádí do MŠ vždy jeden z rodičů
  • děti i rodiče přichází do MŠ s rouškou
  • použijí dezinfekci ,která bude u vstupu do MŠ
  • dříve, než mohou jít děti do kolektivu projdou, i za přítomnosti rodiče, ranní prohlídkou v jídelně
  • měření teploty, zjištění zda dítě nekašle, nemá rýmu, vyrážku, červené oči...

Teprve potom může jít do dětského kolektivu již bez roušky a rodič z MŠ. (prohlídku provede paní uč. Svatková, vystudovaná zdravotní sestra) Bude-li dítě vykazovat jakékoli příznaky nemoci, nemůžeme ho z bezpečnostních důvodů přijmout do kolektivu

  • prosíme o zachování rozestupů v budově i před ní
  • Z MŠ odvádí dítě vždy pouze jeden člen rodiny, ideálně stále ten samý
  • Do MŠ nemají přístup cizí lidé. - nedoporučujeme, aby děti vyzvedávali osoby starší 65 let
  • Před nástupem do MŠ prosím vyplňte čestné prohlášení, které najdete v sekci DOKUMENTY
Děkujeme za pochopení

Znovuotevření MŠ

Vážení rodiče termín předpokládaného znovuotevření MŠ Strmilov je 18.5.2020 V sekci DOKUMENTY najdete ke stažení ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které je potřebné vyplnit před zahájením docházky dítěte do MŠ. Ve stejné sekci také najdete dokument MŠMT PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 .

Žádost a evidenční list

Potřebnou žádost a evidenční list dítěte najdete v před zápisu MŠ Strmilov.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Příloha: kopie očkovacího průkazu Podpis zákonného zástupce

Jak dítě přihlásit do školky?

1 do datové schránky školy (najdete v kontaktech), 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 3. poštou s vlastnoručním podpisem

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce: 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a 2. doloží kopii očkovacího průkazu

ZÁPIS DO MŠ STRMILOV 2020/21

Proběhne elektronicky v době od 2.5.2020 - 16.5.2020 proběhne bezkontaktně elektronický před zápis již od 27.4.2020 Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem