Zájmové činnosti

Keramický kroužek

čtvrtek

Děti pracují pod vedením výtvarnice Johany Suchardové. Jsou rozděleni na skupinu starších a zkušenějších dětí a dětí mladších, které s keramikou začínají. Cena ročního kurzu:1200Kč

Němčina

ůterý

Cílem kroužku je seznámit se hravou formou s jazykem sousedů a vzbudit u dětí zájem o učení se cizího jazyka Kroužek vede aprobovaná učitelka němčiny Alena Tesařová. Cena ročního kurzu: zdarma - lektor je hrazen z projektu Intereg (EU),do kterého je mateřská škola zapojena.

Biblický kroužek

pátek

Cílem je etická výchova v příbězích, seznámení se s biblickými příběhy, které jsou v důležité pro pochopení výtvarných děl, hudby, politických dějin, literatury... Děti v kroužku zpívají, kreslí, hrají příběhy ,pracují s příběhem s mravním poučením. Kroužek vede evangelická farářka Ludmila Mikšíková ( matka 3 dětí) Cena za roční kroužek: zdarma