Seznam přijatých dětí pro školní rok 2018/19

Mateřská škola Strmilov,okres Jindřichův Hradec

Seznam přijatých dětí pro šk. rok 2018/9

1

2

3

4

5

2

6

7

8

9

10

Tito uchazeči jsou přijati za předpokladu ,že do konce měsíce června doručí zákonní zástupci  do MŠ evidenční list s potvrzením od lékaře o řádném očkování dětí.

Zbývá 10 volných míst pro školní rok 2018/19

 

15.5.2018                                    Věra Semotánová, ředitelka MŠ