Podzimní hry a činnosti

 • Doma a ve škole
 • Voda znamená život
 • Podzim na zahradě poli a v lese

Hlavní záměry pro I.čtvrtletní blok

 • Posilovat osobnost dítěte,jeho prosociální postoje k ostatním dětem,k rodině i ostatním dospělým v okolí.
 • rozvíjet poznatky o hodnotách přátelství,o chování kamarádů k sobě navzájem.Stanovením pravidel chování dětí ve třídě usnadnit adaptaci na nové prostředí.
 • z prožívání činností a her během celého dne navozovat radostné pocity dítěte ze života v MŠ.
 • Posilovat vztahy k přírodě,k jejím proměnám v souvislosti s ročními dobami.
 • Posilovat smyslové vnímání,rozvíjet hudbu i jemnou motoriku,vyjadřovací schopnosti,výslovnost,myšlení,pěvecké a výtvarné schopnosti pomocí námětů z podzimní přírody.

Doplňující akce

 • Dopravní hřiště
 • Výlov rybníka
 • Dlouhodobá spolupráce s ekologickým sdružením VESPOLEK –„Podzim,vzduch, vítr“
 • Houbový park-Roseč –návštěva muzea fosilií,hra  „skřítek Bludištínek“
 • Prohlídka ZD
 • Divadelní představení „HUGO a FUGO a cesta kolem světa“
 • Pouštění draků a opékání vuřtů