Zimní hry a činnosti

 • Zimní počasí a živočichové v zimě
 • Adventní čas a Vánoce
 • Zima na horách a v dolinách
 • Lidské tělo

Hlavní záměry pro II. čtvrtletní blok

 • Utvářet vztah k zimním sportům a sportování vůbec,zdokonalovat pohybové schopnosti dítěte.Organizovat hry dětí se sněhem,na sněhu i na ledu.
 • Objevovat vlastnosti sněhu a ledu.
 • Posilovat vztahy dětí ke všem živým tvorům v zimním období péčí o ně  ve svém okolí – krmítka ,krmelec..
 • Rozvíjet dovednost dítěte pracovat ve skupině s ostatními dětmi.
 • Vést děti k poznání hodnoty vztahu k rodině,svým nejbližším,ke kamarádům.Připravovat pro ně v období vánoc dárky a překvapení,podporovat u dítěte rozvoj schopnosti chovat se prosociálně a aktivně se podílet na společném životě třídy.
 • Vytvářet prostředí  pro iniciativní jednání dětí.
 • Probouzet zájem dětí o psanou podobu jazyka,osvojování si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkcích vhodnými pomůckami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ)

Doplňující akce

 • Ekovýchovný  program“Zima a voda“
 • Divadelní představení „Hugo a Fugo +roční období“
 • Vánoční společné posezení s rodiči a příprava na něj
 • Vánoční povídání s evangelickým farářem v MŠ
 • Ziimní olympiáda
 • Návštěva Krízových jesliček v JH
 • divadelní představení s vánoční tématikou
 • Návštěva katolického kostela – prohlídka jesliček
 • Masopustní karneval