Letní hry a činnosti

 • Dopravní školička
 • Země ve které žiji

Hlavní záměry

 • Vytvářet vztah kle své obci, městu, zemi, všímat si úlohy barev v našem životě, zeleně a architektonických záměrů pro život člověka, všímat si dění a problémů v bezprostředním okolí
 • Vědět o existenci dopravních značek a základních pravidel chování v silničním provozu pro vlastní bezpečnost a ochranu svého zdraví i zdraví druhých,také o chování chodců v silničním provozu,o významu přilby při jízdě na kole.
 • Seznámit se s nástrahami okolí – nedůvěřovat neznámým lidem,vnímat nebezpečí v lese,při koupání i úrazy v domácnosti(blíže rozpracováno v „Bezpečnostním programu pro MŠ Strrmilov“)

Doplňující akce

 • beseda s pracovníky policie ČR
 • praktický výcvik na dopravním hřišti
 • výlety (ZOO,hrady a zámky,muzea a jiné zajímavosti)
 • hledání pokladu
 • ekologický  program  - Země jako jedna z planet(seznámení se sluneční soustavou)
 • kurz plavání
 • divadelní představení