Dětem v MŠ se vysvětlují pravidla chování a jednání srozumitelnou formou vysvětlování, poučení, příkladem, pomocí obrázků i nahodilé situace, před pobytem na zahradě, před vycházkou, výletem, exkurzí.

 

Vytvoříme pro děti bezpečné prostředí

 • zábrany schodů, jištění oken, dveří, skříněk, kryty elektrických zásuvek, protiskluzové povrchy, chrániče ostrých rohů, řešení dopravních situací v okolí škol, hřišť, křižovatek, bezpečná dětská hřiště

 

Naučíme děti poznat

 • jaké situace, předměty a chování jsou pro ně nebezpečné

 • chápat, proč jsou nebezpečné

 • předvídat, co se může stát

 • jak se chovat, aby k úrazu nedošlo

 

Pravidla pro bobyt v MŠ

 

 • zůstávat ve své třídě

 • při odchodu na WC, do umývárny děti oznamují paní učitelce, kam jdou

 • při přesunech po MŠ, počkat na dospělé, kteří děti doprovodí

 • nestrkat se při chůzi po schodech

 • rozbité hračky přinést paní učitelce

 • při řazení u dveří se nikdy nechytáme zárubní – mohlo by dojít ke skřípnutí prstů

 • do elektrické zásuvky nikdy nic nestrkáme – kryty v zásuvkách

 • otevřená okna – nevyklánět se z oken – dolní třídy – otevírány pouze horní okna, v půdní vestavbě zajištěna okna dětskými pojistkami

 • léky, čistící a dezinfekční prostředky jsou uloženy tak, aby k nim děti neměly přístup – uzamčená skříňka, lékárnička v šatně učitelek

 • v MŠ nevysazujeme žádné jedovaté rostliny

 • ubrusy připevněné sponou

 • modelové situace her „ Na domácnost“, Jak se chovat v kuchyni a jídelně, aby se něco nebezpečného nepřihodilo

 • nebezpečné hry, které děti neznají – nezmiňovat, aby nepůsobily návodně

Pravidla hry na školní zahradě

 

 • při pobytu na školní zahradě si hrají tam, kde určí paní učitelka, nebo se s ní domluví, kde si budou hrát

 • všechny hračky, které si půjčují po sobě uklízejí

 • při hře na pískovišti nerozhazují písek a neházejí po kamarádech

 • odchod na WC ohlašují paní učitelce

 • neschovávají se do keřů kolem zahrady

 • na prolézačky smějí děti pouze pod dozorem paní učitelky

 • hračky v altánech ukládáme na dosah dětí

 • při pobytu na slunci – čepice, opalovací krémy, slunečníky, pitný režim

 • při jízdě na kole používat helmu a správně vybavené kolo

 • na zahradě MŠ pořádáme jízdu zručnosti – nevyhrává ten nejrychlejší, ale nejbezpečnější

 • zavazování tkaniček u bot – přišlápnutí, pád

 

Pravidla pro vycházku

 • před vycházkou paní učitelka spočítá děti, zkontroluje oblečení a určí cíl vycházky

 • po chodníku chodíme ve dvojicích

 • při přecházení vozovky dáváme pozor na znamení, kdy budeme přecházet – používání terčíku

 • při vlhkém počasí, nebo v zimě připomínat opatrnou chůzi – nebezpečí uklouznutí

 • průběžně děti seznamovat s pravidly bezpečného chování na silnici, v dopravě, na výletech, na dopravních hřištích

 • děti nosí (první a poslední v zástupu) bezpečnostní vesty

 • shlédnutí videokazet s bezpečností tématikou (Proto pozor,proto bacha!.Opička,diafilmy –Kluci ,pozor…)

 • návštěva policie ČR v MŠ

 

Pravidla při odchodu z MŠ

 

 • z MŠ děti odcházejí jen s rodiči nebo s osobou, která je zapsána v evidenčním listě dítěte

 • dítě se rozloučí s paní učitelkou

 

 

Pravidla při návštěvě plaveckého bazénu

 

 • pravidla při pobytu ve vodě určuje učitelka plaveckého výcviku

 • v šatně se svléknou, nevylézají na lavičky

 • ve sprše a kolem bazénu se nestrkají, neběhají – hrozí nebezpečí uklouznutí

 • učitelka doprovází dítě při jakémkoli pohybu po bazénu

 

 

Opatření při úrazu

 

 • okamžitě poskytnou první pomoc, v případě potřeby přivolat lékařskou pomoc

 • informovat ředitelku MŠ a zákonného zástupce dítěte

 • každý i drobný úraz zaznamenat do knihy úrazů

 • u úrazu, kdy bylo nutné ošetření lékaře vyplníme protokol do úrazu (třikrát)