Program výuky v MŠ Strmilov

Kompletní program výuky ve formátu PDF: Vzdelavaci_program_MS_Strmilov.pdf.

 

Motto:

„Cílem naší didaktiky budiž od začátku až do konce hledati a nalézati způsob, jak by měli učit méně ti, kteří vyučují, ale jak by se naučili více ti, kteří se učí.“

J.A.Komenský - Velká didaktika

Cíl výchovy v MŠ Strmilov

 • Vzbudit zájem o získávání nových poznatků
 • Vzbudit zájem o tvoření,hudbu,umění…
 • Vzbudit zájem o pohyb a sport
 • Vzbudit zájem o sebe a druhé

Celoroční program „Je nám dobře na světě“

Pracujeme ve čtyřech čtvrtletních blocích:

 1. Podzimní hry a činnosti
 2. Zimní hry a činnosti
 3. Jarní hry a činnosti
 4. Letní hry a činnosti

Doplňující programy

 1. Moje dítě je vítěz
 2. Rámcový bezpečnostní program pro MŠ Strmilov
 3. Rámcový ekologický program pro MŠ Strmilov