Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

Chcete-li přihlásit své dítě do MŠ Strmilov, vytiskněte si a vyplňte žádost, kterou si můžete stáhnout zde:

ve formátu .DOC nebo ve formátu .PDF.

Vyplněnou a podepsanou žádost nám doručte nejlépe osobně. Nemáte-li možnost žádost vytisknout, nevadí, přijďte k nám i tak, vytplníte ji přímo ve školce.