Rodičům předškoláků

 

 

 

 

Vážení rodiče předškolních dětí,

 

 

s ohledem na blížící se zápis dětí do základních škol sdělujeme toto:

 

K žádosti o odklad školní docházky (podle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je potřeb doložit následující dva dokumenty. Za prvé doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna či speciálně pedagogické centrum) a za druhé doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

 

K vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické poradně je nutné vyplnit následující dokumenty:

 

 

1) Žádost o poradenskou službu – vyplňuje zákonný zástupce

 

2) Dotazník pro rodiče – vyplňuje zákonný zástupce

 

3) Sdělení MŠ – vyplní pedagogové mateřské školy (pokud dítě navštěvuje MŠ a rodič s jeho vyplněním souhlasí)

 

 

Tyto dokumenty lze nalézt na www.pppcb.cz, pracoviště Jindřichův Hradec, záložka Dotazníky ke stažení JH, Dítě předškolního věku.

 

Vyplněné dotazníky prosím doručte (mailem, osobně či poštou) do PPP nejdéle do konce února 2017. Žádost bude po převzetí zaevidována a rodiče budou k vyšetření telefonicky vyzváni v dostatečném předstihu..

 

Vzhledem k posunutí termínů zápisů do základních škol na období od 1. do 30. dubna je pravděpodobné, že většina dětí již přijde k zápisu s předepsanými náležitostmi (tzn. doporučení školského poradenské zařízení a vyjádření lékaře). V případě ale, že rodič není z různých důvodů ještě schopen předepsané náležitosti předložit, ředitel školy vyzve žadatele k odstranění nedostatků a stanoví přiměřenou lhůtu pro doplnění náležitostí o odklad školní docházky.