Kritéria pro přijímání dětí do MŠ


Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole


Mateřská škola Strmilov

Č.j.:2/2013
Účinnost od:1.4.2013
Spisový znak: 2-2
Skartační znak:  A5

Závaznost: směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MŠ Strmilov Informace podána zákonným zástupcům dětí na vývěsní tabuli v MŠ a internetových stránkách -rubrika „pro rodiče“.

Ředitelka Mateřské školy ve Strmilově, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, což je od 1.1.2003, 53 dětí.

  1. Zdravotní způsobilost podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
  2. Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku
  3. Dosažení věku dítěte 5 let od 1. září s celodenní docházkou
  4. Dosažení věku dítěte 4 let od 1. září s celodenní docházkou
  5. Dosažení věku dítěte 3 let od 1. září s celodenní docházkou
  6. Počet dnů docházky dítěte do mateřské školy a délka jeho pobytu v těchto dnech.

 

Ve dnech zápisu 8.4. až12.4. 2013 mají všechny podané žádosti k přijetí, v době od 7.00 – 15,30 hodin stejnou váhu, v žádném případě nebude v těchto dvou dnech zápisu vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do MŠ.

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu (v případě podání vyššího počtu žádostí než je kapacita školy) důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1 až 6.