Zájmové kroužky 2017

Biblický kroužek - pátek 13,30 hod. v MŠ

Cíl: Vytváření mravních zásad vyprávěním biblických příběhů

Další aktivity : hry , zpívání, tvoření

lektorka: evangelická farářka Ludmila Míchalová Mikšíková

kontakt: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel:776668602

 

Keramický kroužek - čtvrtek  13,00 hod. pro předškolní děti, pro mladší děti  od 14,30 hod . ( po vyspání)

Cíl : podpora kreativity, prostorové vytváření í ,seznámení s tradičním řemeslem

Aktivity : tvoření a glazování keramické hlíny, tradiční i netradiční výtvarné postupy

lektorka :Johana  Suchardová

Cena : 900 Kč /rok