Mateřská škola Strmilov

MŠ Strmilov vznikla v roce 1945 přestavbou z útulku pro chudé, který darovala obci krajanka, žijící v Americe, paní Feldvert Doležalová, r.Karásková.

Poslední rozsáhlou rekonstrukcí v r.2001 vznikla moderní, dobře vybavená mateřská škola s kapacitou 53 dětí. Obklopuje ji rozsáhlá zahrada, s pískovištěm a dřevěnými průlezkami. V plánu do budoucna máme vybudování výukové přírodní zahrady. Pěkné okolí školy, zejména blízký les, školní hřiště, které též využíváme, nabízí široké možnosti pro pobyt venku.


Děti jsou rozděleny do třech pracovních skupin převážně podle věku, ale i svých možností. Učitelka pracuje se svou skupinou dětí přibližně tři roky, tedy od nejmladšího věku, až po dobu, kdy odcházejí do základní školy. To jí dává možnost dostatečně poznat jak děti, tak jejich rodiče a pracovat s nimi dlouhodobě. Sourozenci se setkávají při scházení (asi do 7,45 hod.), na školní zahradě a odpoledních hrách (od14,30 do 16,00hod).

Výchovně – vzdělávací koncepce MŠ Strmilov vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a modelového programu „Hrajeme si od jara do zimy“. Naše pedagogická práce je založena na metodách přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Probouzí v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe. Nepředkládáme dětem jen hotové nápady, ale snažíme se umožnit jim hledat samostatné cesty k tvořivému myšlení a vlastním nápadům. Naší snahou je, aby činnosti měly charakter hry, zábavy a probouzely v dětech aktivní zájem.